• head_banner_01

Pestisit Ara Maddesi

  • Pestisit Uygulamaya/Ara ürüne göre sınıflandırın

    Pestisit Uygulamaya/Ara ürüne göre sınıflandırın

    Ürün Adı Kimyasal Yapı CAS No. 2-Butil-1,2-benzisotiazolin-3-on 4299-7-4 4-Hidroksibenzil alkol 623-05-2 2,2-Dimetilbütiril klorür 5856-77-9 N,N-Dimetilsikloheksilamin 98-94-2 N,N-Dimetilbenzilamin 103-83-3 Pentametildietilentriamin 3030-47-5 1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazin 15875-13-5 Bis(2-dimetilaminoetil) eter 3033-62-3 3,5-Dimetilpiperidin 35794-11-7 N,N,N...