• head_banner_01

Ara ürünler

  • Boyarmadde/Pigment Uygulamaya/Ara maddeye göre sınıflandırın

    Boyarmadde/Pigment Uygulamaya/Ara maddeye göre sınıflandırın

    Ürün Adı Kimyasal Yapı CAS No. Bromamin Asit 116-81-4 6-disülfonik asit 90-20-0 J Asit 1987-2-5 2-Aminonaftalen-1-sülfonik asit 81-16-3 2-Amino-1,5 -naftalendisülfonik asit 117-62-4 7-Anilino-4-hidroksi-2-naftalensülfonik asit 119-40-4 J Asit Üre 134-47-4 Beta Naftol 135-19-3 Di J asit 1987-3-6 6- Amino-4-hidroksi-2-naftalinsülfonik asit 90-51-7 2,5-dimetil-1,4-fenil...
  • Pestisit Uygulamaya/Ara ürüne göre sınıflandırın

    Pestisit Uygulamaya/Ara ürüne göre sınıflandırın

    Ürün Adı Kimyasal Yapı CAS No. 2-Butil-1,2-benzisotiazolin-3-on 4299-7-4 4-Hidroksibenzil alkol 623-05-2 2,2-Dimetilbütiril klorür 5856-77-9 N,N-Dimetilsikloheksilamin 98-94-2 N,N-Dimetilbenzilamin 103-83-3 Pentametildietilentriamin 3030-47-5 1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazin 15875-13-5 Bis(2-dimetilaminoetil) eter 3033-62-3 3,5-Dimetilpiperidin 35794-11-7 N,N,N...